/>

CAD&MANUFACTURING TECHNICS

 

Heeft u een idee? C&M Technics
visualiseert dit voor u.
Van applicatiebeheer, implementatie en begeleiding
tot uitwerken van compleet tekenwerk onder één dak.
Het verbindende element in engineering tussen verkoop en cliënt...

Boardroom by SJL

CAD&MANUFACTURING TECHNICS

Het verbindende element in engineering tussen verkoop en cliënt...

CMT is de freelance eenmanszaak van Taner Akman. Reeds 14 jaar ben ik voltijds Design Engineer/Application en/of Support Engineer. Mijn grootste passie is echter 3D, waar ik dan ook mijn basisberoep van gemaakt heb.

Hierbij probeer ik op dezelfde professionele manier tewerk te gaan, 3D is namelijk een veelzijdige en complexe bezigheid.

Hoe te starten ?
In principe is er weinig nodig om te kunnen starten. Wel is het zo dat indien er "digitale" informatie voorhanden is, dit de ontwerptijd aanzienlijk zal verkorten. Digitale bestanden kunnen dienen als referentie en zijn bijv. te gebruiken als onderlegger tijdens het modeleren.

Overleg:
Wat wenst u juist te visualiseren, voor welke doelgroep en op welke manier? Welke emotie of gedachtengang moet het eindresultaat oproepen? Een goede communicatie met de klant is de basis tot een goed eindproduct.
Vanuit een idee:
Het starten vanuit een idee of behoefte is de meest voorkomende manier om met een ontwerp te starten. Wij inventariseren u plannen en wensen, bespreken de mogelijkheden, en kijken samen met u hoe we dit concreet kunnen gaan invullen.
Vanuit een handschets/foto's:
Indien een idee al wat verder is uitgewerkt en verbeeld door middel van een handschets is dit een welkome aanvulling om een CAD model op te zetten. Ook digitale aanzichtfoto's zijn een goed hulpmiddel om een lijnenplan van af te kunnen leiden.
Vanuit een fysiek product/model/gereedschap:
Als een bestaand product vertaald dient te worden naar een 3D-CAD model, dan is het noodzakelijk de geometrie ervan te herleiden naar vorm en afmetingen. Dit kan door gebruik te maken van conventionele meetmiddelen, of indien de geometrische vormen dit "niet" toelaten, het product in te scannen met een 3D scanner.
Vanuit een 2D-file/2D-tekening:
Aan de hand van een 2D tekening kan een 3Dmodel getekend worden. Het omzetten van 2D naar 3D kan vanuit een 2D-CAD file, of een papieren tekening. Bij complexe dubbelgekromde vlakken is het herleiden van de 3D vorm lastiger en is deze methode minder geschikt.


CAD&MANUFACTURING TECHNICS

Het verbindende element in engineering tussen verkoop en cliënt...

CAD&Manufacturing Technics is een onafhankelijk werktuigbouwkundig bureau dat opdrachten
verricht voor derden op freelance basis.

CAD&Manufacturing Technics staan dienstverlening, techniek en kwaliteit in een
hoog vaandel. Door kleinschaligheid zijn directe lijnen en een hoge mate van
flexibiliteit mogelijk. Wij stellen de hoogste eisen aan de functionaliteit en bedrijfszekerheid van onze ontwerpen en richten ons op een langdurige en solide relatie met onze opdrachtgevers.

Door de globalisering wordt de noodzaak om betere producten sneller te ontwikkelen steeds groter. Fabrikanten moeten hun productontwikkelingsproces automatiseren om concurrerend te blijven. Wereldwijd gebruiken steeds meer ontwerpers en technici de 3D CAD-software van SolidWorks om de productkwaliteit te verbeteren en het ontwerp- en ontwikkelingsproces te versnellen.

Dutch Design Week ____DDW

CMT CAD&Manufacturing Technics Pisanostraat 61 5623CB Eindhoven The Netherlands KVK 17246019 BTW NL247710556B01